เที่ยวไต้หวัน ฟินโดนใจ ไปกับ...เอไอเอส

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1: แพ็คเกจทัวร์ประเทศไต้หวัน มูลค่ารางวัลละ 60,000 บาท จำนวน 7 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 420,000 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเงินสดเอไอเอส มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่า 80,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 500,000 บาท

รายละเอียดแคมเปญ

- สมัครบริการ Sport Buffet กด *495*51# แล้วโทรออก

- สมัครบริการ Travel together กด *495*59# แล้วโทรออก

- บริการ SMS วันละ 3 ข้อความ ค่าบริการข้อความละ 3 บาท

- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS เท่านั้น

เงื่อนไข

1. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% จากมูลค่าของรางวัล

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. การตัดสินของทีมงาน ถือเป็นสิทธิ์ขาด

5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6. 1 หมายเลขมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น

7. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและติดต่อแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล

8. ลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการของ i-sport ณ วันรับรางวัล จึงจะได้รับของรางวัล

9. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ยกเลิกบริการก่อนถึงวันรับรางวัล

10. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัลและเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. จับหมายเลขผู้โชคดี วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 2 เวลา 14.00 น.

12. ประกาศผลหมายเลขผู้โชคดีวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผ่านทาง www.isport.co.th, www.facebook.com/isportclub

13. ใบอนุญาตเลขที่ 256/2561 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครอง อ.ปากเกร็ด

14. บริการนี้เป็นบริการในรูปแบบการเป็นสมาชิกบริการท่านจะได้รับข้อความจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการ หากไม่ต้องการรับบริการโทร.025026767