::ทองหล่นทับรับปีเสือ ลุ้นโชคทองสุดปังกับ AIS::

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1: ทองคำ มูลค่า 60,000 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 360,000 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเงินสดเอไอเอส 1,000 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 40,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 400,000 บาท

รายละเอียดแคมเปญ

- บริการที่ร่วมกิจกรรม

บริการ ดวงรับทรัพย์ กด *495# แล้วโทรออก

บริการ ดวงดีรหัสรวย กด *495*1# แล้วโทรออก

บริการ ดวงรวย กด *495*2# แล้วโทรออก

บริการ ดวงดีมีโชค กด *495*3# แล้วโทรออก

บริการ เม้าท์ดารา กด *495*6# แล้วโทรออก

บริการ รหัสรวย กด *495*7# แล้วโทรออก

บริการ สปอร์ตวาไรตี้ กด *495*11# แล้วโทรออก

* บริการ SMS วันละ 2 ข้อความ ค่าบริการข้อความละ 5 บาท

บริการ เคล็ดลับดวงรวย กด *495*8# แล้วโทรออก

* บริการ SMS วันละ 1 ข้อความ ค่าบริการข้อความละ 10 บาท

- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS เท่านั้น

เงื่อนไข

1. ใบอนุญาตเลขที่ 48/2565 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

2. รายละเอียดการลุ้นรับรางวัล เพียงสมัครบริการที่ร่วมรายการ โดย 1 ข้อความเท่ากับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล

3. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 จับหมายเลขผู้โชคดี วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และประกาศผู้โชคดี วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง www.isport.co.th, www.facebook.com/isportclub ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น รางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากของรางวัลด้วยตัวเอง

5. ผู้โชคดีจะต้องมีสัญชาติไทย มีชื่อตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการเครือข่าย และขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ยังคงสถานะภาพเป็นผู้ใช้บริการในเครือข่ายในสถานะปกติ อีกทั้งต้องคงสถานะภาพเป็นผู้ใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่รับรางวัลเท่านั้น

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

7. การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

8. บริการนี้เป็นบริการในรูปแบบการเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับข้อความจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการ หากไม่ต้องการรับบริการโทร.025026767 หรือ โทร.*137