รางวัลที่ 1: รถจักรยานยนต์ Honda News Lead 125 (2021) มูลค่า 55,500 บาท จำนวน 7 รางวัล รวมมูลค่า 388,500 บาท
ผู้โชคดี
1. คุณสรพล โคตรดำรงค์

2. 061-172-0XXX

3. 061-110-9XXX

4. 065-626-5XXX

5. 081-269-5XXX

6. 098-805-2XXX

7. 061-416-8XXX
รางวัลที่ 2: บัตรเงินสดเอไอเอส 500 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท
ผู้โชคดี
1. 080-765-7XXX

2. 080-605-2XXX

3. 061-025-4XXX

4. 061-126-0XXX

5. 098-167-5XXX

6. 087-207-5XXX

7. 092-721-8XXX

8. 062-527-0XXX

9. 065-108-4XXX

10. 098-333-6XXX

11. 098-481-2XXX

12. 061-071-8XXX

13. 062-359-0XXX

14. 093-110-7XXX

15. 080-683-1XXX

16. 089-886-5XXX

17. 080-816-7XXX

18. 098-203-9XXX

19. 063-640-2XXX

20. 080-855-9XXX

21. 092-288-2XXX

22. 098-191-2XXX

23. 087-288-5XXX

24. 098-107-5XXX

25. 092-413-6XXX

26. 093-117-8XXX

27. 062-385-3XXX

28. 086-183-3XXX

29. 098-813-8XXX

30. 085-481-0XXX