"ดีแทค สายเปย์ แจกทองพารวย ซีซั่น 2"

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1: ทองคำมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเงินสดดีแทค 500 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 350,000 บาท

รายละเอียดกิจกรรม

- บริการที่ร่วมกิจกรรม

บริการ GoodLuck กด *495*1# แล้วโทรออก

บริการ ดวงดี ดวงรวย กด *495*3# แล้วโทรออก

บริการ LuckyDD กด *495*18# แล้วโทรออก

บริการ ดาราบันเทิง กด *495*14# แล้วโทรออก

บริการ InsideBall กด *495*19# แล้วโทรออก

บริการ Good Life กด *495*13# แล้วโทรออก

บริการ ฮาไม่จำกัด กด *495*61# แล้วโทรออก

- บริการ SMS วันละ 2 ข้อความ ค่าบริการข้อความละ 5 บาท

- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย DTAC เท่านั้น

เงื่อนไข

1. ขออนุญาตเลขที่ 142/2564 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

2. รายละเอียดการลุ้นรับรางวัล เพียงสมัครบริการที่ร่วมรายการ โดย 1 ข้อความเท่ากับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล

3. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 จับหมายเลขผู้โชคดี วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และประกาศผู้โชคดี วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทาง www.isport.co.th, www.facebook.com/isportclub ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น รางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากของรางวัลด้วยตัวเอง

5. ผู้โชคดีจะต้องมีสัญชาติไทย มีชื่อตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการเครือข่าย และขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ยังคงสถานะภาพเป็นผู้ใช้บริการในเครือข่ายในสถานะปกติ อีกทั้งต้องคงสถานะภาพเป็นผู้ใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่รับรางวัลเท่านั้น

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยใม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

9. บริการนี้เป็นบริการในรูปแบบการเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับข้อความจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการ หากไม่ต้องการรับบริการโทร.025026767 หรือ โทร.*137