ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นสุดหรู ดูบอล J League

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1: แพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่นแบบ Exclusive พร้อมชมฟุตบอล J League จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) มูลค่า 300,000 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเงินสดดีแทค 500 บาท จำนวน 40 รางวัล รวม 20,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 320,000 บาท

รายละเอียดแคมเปญ

- บริการที่ร่วมกิจกรรม

สมัคร Star Soccer Combo กด *495*10# แล้วโทรออก

สมัคร Quiz Zean Ball กด *495*50# แล้วโทรออก

- บริการ SMS วันละ 3 ข้อความ ค่าบริการข้อความละ 3 บาท

- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย DTAC เท่านั้น

เงื่อนไข

1. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 พฤษภาคม 2561

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% จากมูลค่าของรางวัล

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. การตัดสินของทีมงาน ถือเป็นสิทธิ์ขาด

5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6. 1 หมายเลขมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น

7. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและติดต่อแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล

8. ลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการของ i-sport ณ วันรับรางวัล จึงจะได้รับของรางวัล

9. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ยกเลิกบริการก่อนถึงวันรับรางวัล

10. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัลและเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. จับหมายเลขผู้โชคดี วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 2 เวลา 14.00 น.

12. ประกาศผลหมายเลขผู้โชคดีวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผ่านทาง www.isport.co.th, www.facebook.com/isportclub

13. เลขที่ใบอนุญาต 140/2561 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครอง อ.ปากเกร็ด

14. บริการนี้เป็นบริการในรูปแบบการเป็นสมาชิกบริการท่านจะได้รับข้อความจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการ หากไม่ต้องการรับบริการโทร.025026767