ดวงดี๊ดี ลุ้นเที่ยวฟรี! @ไต้หวัน กับทรูมูฟเอช

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1: แพ็กเกจทัวร์ประเทศไต้หวัน มูลค่า 90,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 450,000 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเงินทรูมันนี่ เอช 500 บาท จำนวน 153 รางวัล รวมมูลค่า 76,500 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 526,500 บาท

รายละเอียดแคมเปญ

- บริการที่ร่วมกิจกรรม

บริการ DuangDee และ Fin in the world

กดสมัคร *495# แล้วโทรออก

บริการ SMS วันละ 4 ข้อความ ข้อความละ 3 บาท

- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย truemove H เท่านั้น

เงื่อนไข

1. ใบอนุญาตเลขที่ 147/2562 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

2. รายละเอียดการลุ้นรับรางวัล เพียงสมัครบริการที่ร่วมรายการ โดย 1 ข้อความเท่ากับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล

3. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 จับหมายเลขผู้โชคดี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และประกาศผู้โชคดี 12 พฤศจิกายน 2562 ผ่านช่องทาง www.isport.co.th, www.facebook.com/isportclub ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น รางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากของรางวัลด้วยตัวเอง

5. ผู้โชคดีจะต้องมีสัญชาติไทย มีชื่อตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการเครือข่าย และขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ยังคงสถานะภาพเป็นผู้ใช้บริการในเครือข่ายในสถานะปกติ อีกทั้งต้องคงสถานะภาพเป็นผู้ใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่รับรางวัลเท่านั้น

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทางต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป มีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมในการเดินทาง และในกรณีที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังสามารถใช้ได้มากกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทางพร้อมทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเดินทาง ในการเดินทางผู้โชคดีจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และหากไม่ได้รับการอนุมัติจากกองการตรวจคนเข้าเมือง บริษัท จะไม่ชดเชย หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับผู้โชคดีทั้งสิ้น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยใม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

10. การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

11. บริการนี้เป็นบริการในรูปแบบการเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับข้อความจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการ หากไม่ต้องการรับบริการโทร.025026767 หรือ โทร.*137