เชียร์เจลีกสุด FUN เที่ยวมันส์ in Japan กับ ทรูมูฟ เอช
รายละเอียดของรางวัล
1.แพ๊กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น พร้อมชมฟุตบอล J League มูลค่า 130,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ2 ที่นั่ง) รวม 650,000 บาท

2.บัตรเงินสด 500 บาท จำนวน 100 รางวัล รวม 50,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 700,000 บาท
รายละเอียดแคมเปญ
- สมัครบริการ Love Football กด *495# แล้วโทรออก

- บริการ SMS วันละ 4 ข้อความ ค่าบริการข้อความละ 3 บาท

- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย truemove H เท่านั้น
เงื่อนไข
1.ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561

2.ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% จากมูลค่าของรางวัล

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.การตัดสินของทีมงาน ถือเป็นสิทธิ์ขาด

5.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6.1 หมายเลขมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น

7.บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและติดต่อแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล

8.ลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการของ i-sport ณ วันรับรางวัล จึงจะได้รับของรางวัล

9.ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ยกเลิกบริการก่อนถึงวันรับรางวัล

10.ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัลและเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.จับหมายเลขผู้โชคดี วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 2 เวลา 14.00 น.

12.ประกาศผลหมายเลขผู้โชคดีวันที่ 20 กันยายน 2561 ผ่านทาง www.isport.co.th, www.facebook.com/isportclub

13.คำขอเลขที่ 69/2561 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครอง อ.ปากเกร็ด

14.บริการนี้เป็นบริการในรูปแบบการเป็นสมาชิกบริการท่านจะได้รับข้อความจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการ หากไม่ต้องการรับบริการโทร.025026767