สยามดาราควิซ
กด *499*3# หรือ
ค่าบริการ ข้อความละ 3 บาท