เอไอเอส…แจกรัวๆ ลุ้นทัวร์ฮ่องกง สุดปัง

รายละเอียดแคมเปญ

- บริการที่ร่วมกิจกรรม

บริการ Travel together กด *177*1# แล้วโทรออก

บริการ Sport Buffet กด *177# แล้วโทรออก

บริการ รหัสเศรษฐี กด *177*2# แล้วโทรออก

บริการ ดวงเศรษฐี กด *177*3# แล้วโทรออก

- บริการ SMS วันละ 3 ข้อความ ค่าบริการข้อความละ 3 บาท

บริการ SMS วันละ 2 ข้อความ ค่าบริการข้อความละ 5 บาท

- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS เท่านั้น

เงื่อนไข

1. ใบอนุญาตเลขที่ 670/2561 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

2. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

3. จับหมายเลขผู้โชคดี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และประกาศผู้โชคดี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทาง www.isport.co.th, www.facebook.com/isportclub

4. บริษัทฯ จะประกาศผู้โชคดีได้รับรางวัลตามช่องทางที่กำหนด และผู้โชคดีต้องติดต่อกลับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล

6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

7. ผู้โชคดีจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการของ i-sport ณ วันที่รับรางวัล จึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลและ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ยกเลิกบริการก่อนถึงวันรับรางวัล

8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด

9. บริการนี้เป็นบริการในรูปแบบการเป็นสมาชิก ท่านจะได้รับข้อความจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการ หากไม่ต้องการรับบริการโทร.025026767