FT ปอร์โต้ 1-5 ลิเวอร์พูล

รายละเอียด
18" ประตู ซาลาห์ (ลิเวอร์พูล)
45" ประตู มาเน่ (ลิเวอร์พูล)
60" ประตู ซาลาห์ (ลิเวอร์พูล)
77" ประตู ฟีร์มีโน่ (ลิเวอร์พูล)
81" ประตู ฟีร์มีโน่ (ลิเวอร์พูล)