เพื่อนกิน เพื่อนเที่ยว : ลุ้นไปฮ่องกงฟรี! แบบจัดหนัก

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1: แพ็คเกจทัวร์ประเทศฮ่องกง มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 8 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 400,000 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเติมเงินทรูมูฟ มูลค่า 300 บาท จำนวน 167 รางวัล รวมมูลค่า 50,100 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 450,100 บาท

รายละเอียดแคมเปญ

- สมัครบริการ เพื่อนกินเพื่อนเที่ยว กด *166*6# แล้วโทรออก

- บริการ SMS วันละ 4 ข้อความ ค่าบริการข้อความละ 3 บาท เท่านั้น

- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย truemove และ truemoveH เท่านั้น

เงื่อนไข

1. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรางวัลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.การตัดสินของทีมงาน ถือเป็นสิทธิ์ขาด

5.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6.1 หมายเลขมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น

7.บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลติดต่อแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล

8.ลูกค้าจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกของบริการของ i-sport  ณ วันรับรางวัล จึงจะได้รับของรางวัล

9.ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัลและเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบ

10.จับหมายเลขผู้โชคดี วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 24 เวลา 14.00 น.

12.ประกาศผลวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผ่านทาง www.isport.co.th, www.facebook.com/isportclub

13. เลขที่ใบอนุญาตนบ.0018.1/17948 เล่มที่2 เลขที่ 26 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครอง อ.ปากเกร็ด

14.บริการนี้เป็นบริการในรูปแบบการเป็นสมาชิกบริการท่านจะได้รับข้อความจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการ หากไม่ต้องการรับบริการโทร.025026767